תוכן

VIP

Q&A

ENG

צור קשר

תוכן

VIP

שאלות
נפוצות
Q&A

ENG

Contect Us
צור קשר

גליון #14
מה תפקידו של האדריכל?

מבין כל בעלי התפקידים הרבים אשר נדרשים בכל קידום תכנית של התחדשות עירונית תופס מקומו של האדריכל את מושב הכבוד.
האדריכל אחראי לא רק לחזון התכנוני ואופן מימושו, אלא הוא מתכלל את כל “הפקת” הפרויקט מימיו הראשונים כרעיון ועד לשלביו האחרונים עת נמסרות הדירות לבעליהם.

פרויקט התחדשות עירונית נולד כרעיון והשקפת עולם של היזם ו/או של הרשות המקומית. שניהם, לצורך קידום הרעיון נזקקים, מעבר לניסוח ההצעה העקרונית וקווי המתאר הכלליים של הפרויקט, לקידום וניהול כל ההליך הסטאטוטורי מול גורמי התכנון השונים בעירייה בנוסף לקידום ותכנון התב"ע והוצאת היתרי הבניה,

ניתן לחלק את תפקידו של האדריכל בפרויקט התחדשות עירונית לשולשה שלבים עיקריים:

קדם תכנון:
בהתאם לסוג הועדה המקומית בה מקודמת התכנית, וכן בהתאם לאופי התכנית, לפני שמתחילים בהליכי תכנון מתקדמים ישנן פעולות מקדימות אשר חיוניות על-מנת להבין מה המתווה התכנוני לו העירייה תסכים ואליו היא מכוונת.
כל חברה יזמית אשר מעוניינת לקדם תכנית להתחדשות עירונית זקוקה למירב האינפורמציה אשר תאפשר לה לבחון את ההתכנות והיישום, הן ברמה הכלכלית והן ברמת הנחות הייסוד התכנוניות בין היתר על-מנת שזו תוכל להעביר את האינפורמציה לדיירי המתחם בו היא מעוניינת.
בשלב זה אדריכל הפרויקט יחל בבדיקת כלל התכניות העירונות והמדיניות התכנונית ובאמצעותן יגבש חישוב זכויות כללי יחד עם פריסת ייעודי קרקע עקרוניים אשר יהוו בסיס לתכנון מקדים של הפרויקט שלאחר אישורו יוכלו להתקדם לשלב התכנון הבא עם כמה שפחות הפתעות ושינויים.

תכנון ורישוי:
לאחר אישור עקרוני מצידה של העירייה על הנחות היסוד אשר הוצגו בתכנון הראשוני, יקבל האדריכל אור ירוק להתקדם לכדי תכנון מתקדם יותר אשר בתכניות מסויימות משמעות הדבר היא להתחיל בהליכי תכנון תב"ע (תכנית בניין עיר) ובתכניות אחרות יכולה להיות משמעות הדבר הגשת בקשה לקבלת היתר בניה. תכנון התב"ע, בין אם מדובר בתכנית בסמכות מחוזית ובין אם בסמכות מקומית, היא השלב הראשון לפני הגשת בקשה לקבלת היתר בניה.
בשלב התב"ע נקבעים באופן מדוייק ומקיף כל כללי המשחק והחוקים שיש לקחת בחשבון בתכנון המתחם. בין היתר, התב"ע תקבע את זכויות הבניה המקסימליות, את מספר הקומות, את גובה הבניינים וכן את תכנית הבינוי המנחה ו/או המחייב של התכנית.

בנוסף התכנית תקבע אף כללים ותנאים להוצאת וקבלת היתר בנייה מתוקף התכנית וכן את מועד פקיעתה.
לאחר אישור התב"ע תחל מלאכת התכנון ועריכת הבקשה להיתר בנייה אשר יכלול, בדומה לשלב התב"ע, עבודה מול יועצי תכנון רבים כנדרש בחוק, כגון: יועץ תנועה, נוף, הידרולוגיה, קונסטרוקציה, רוחות וכיוב’.
שלב התכנון והרישוי הינו שלב ארוך ובירוקרטי מאוד ולרוב אורך בין שנתיים לארבע שנים בהתאם למורכבותה של התכנית.

ביצוע:
ברוב המקרים, שלב הביצוע הגיע לאחר שנים ארוכות של קידום תכנית התחדשות עירונית אשר החלה בגיבוש הרעיון והדיירים, מציאת היזם הנכון, משא ומתן ארוך עם יועצים משפטיים ויועצי מס, בדיקות ארוכות מול העירייה ומספר רב מאוד של אישורים על בסיס תכניות קיימות וחדשות שנעשו לצורך קבלת האישור הנכסף: היתר בניה.
בשלב הזה, יעבור האדריכל לבצע עבור הקבלן תכניות עבודה מדוייקות לצורך בניית הפרויקט.
תכניות העבודה יכללו סנכרון של כל תכניות היועצים השונות ויפרטו את אופן הביצוע, שלב אחר שלב.
בשלב זה יוצמד גם לכל דייר יועץ אדריכלי אשר יאפשר לכלל דיירי הפרויקט לבצע שינוים תכנוניים בסידור הפנימי של הדירה לנוחיותם וזאת עפ”י ההסכם שנחתם בינם לבין היזם.

מרגישים שאתם זקוקים למידע נוסף בנושא זה?

צרו איתנו קשר

נושאים נוספים לעיונכם

עוד דרכים לתקשר איתנו:

[email protected]
רוצה רק להגיד שלום?
אנחנו נשמח לדבר איתך.

[email protected]
יש לך רעיון לפרויקט מעניין? צריך יעוץ בנושא מסוים?

אנחנו נשמח לדבר איתך.

planing@s-molcho.com
אנחנו אוהבים לדבר על אדריכלות.

אנחנו נשמח לדבר איתך.