תוכן

VIP

Q&A

ENG

צור קשר

תוכן

VIP

שאלות
נפוצות
Q&A

ENG

Contect Us
צור קשר

גליון #15
עורך-דין דיירים – קווים לדמותו.

אחד השלבים המרכזיים בקידום תהליך התחדשות עירונית הוא בחירת עור-דין מלווה לפרויקט ע"י דיירי הבניין.
עורך-דין אמון על ייצוג האינטרסים של הדיירים, ליווי בתהליך המשא ומתן, הגנה מפני מצבי סיכון, פיקוח על ההסכם ועוד מגוון נושאים חשובים הקריטיים להצלחת הפרויקט.

פרויקט התחדשות עירונית במתווה של הריסת הבניין ובנייתו מחדש הוא תהליך מורכב אשר כולל מספר רב של גורמים הצריכים לעבוד יחדיו על מנת להצליח. כמו כן, במסגרת הפרויקט ישנה התעסקות מרובה בהיבטים ביורוקרטיים, הנדסיים וכלכליים הנמשכים עד ליום קבלת המפתח לדירה החדשה – בין כל אלו ישנם גם הדיירים שצריכים לעמוד על זכויותיהם ולהבטיח את נכסיהם ותמורותיהם.

בחירת משרד עורכי הדין שייצג את הדיירים לאורך כל התהליך היא מההחלטות החשובות שלכם בפרויקט ונועדה להבטיח שאתם ודירותיכם תהיו מוגנים, מעודכנים בלוחות הזמנים, ותדעו את זכויותכם בכל עת. משרד עורכי דין מקצועי ומנוסה יידע לגשר בין האינטרסים השונים ולהוביל לפרויקט מוצלח.

תפקידיו העיקריים:

  1. ליווי הנציגות וניהול משא ומתן בשם הדיירים לצורך התקשרות בהסכם התחדשות עירונית.
  2. הבטחת כל הביטוחים, הבטחונות והערבויות הנדרשים לקיום פרויקט התחדשות עירונית מחד, והגנה משפטית ופיננסית על הדיירים מאידך.
  3. עריכת הסכמים עם גורמים נוספים המעורבים בפרויקט (יועץ ביטוח, מפקח, שמאי וכו’).
  4. פיקוח משפטי מטעם בעלי הדירות להבטחת טיב התכנון, תהליך הרישוי והתאמתם להתחייבויות היזם בהסכם המשפטי.
  5. תפקיד נאמנות – בחתימה על מסמכים עבור בעלי הדירות ובייצוגם המשפטי מול הרשויות השונות (לרבות רשויות המס).
  6. בקרה משפטית על ביצוע מסירת הדירות בהתאם ללוחות הזמנים ובכפוף למפרט העבודות בהסכם וטיפול ברישום הבית המשותף החדש.
  7. עדכונים שוטפים והסברים לנציגות ולבעלי הדירות בדבר הסעיפים השונים בהסכם, לרבות השלבים המכריעים, תנאים מתלים, הזדמנויות וסיכונים.
  8. טיפול בנושאי רישום קנייני עבור בעלי הדירות; הערות אזהרה, ירושות, שיעבודים, משכנתאות וכד’.

נסיון ורקורד מקצועי
חשוב שמשרד עורכי הדין הנבחר יהיה כזה שבאמתחתו ניסיון רב בייצוג דיירים בפרויקטים של התחדשות עירונית במתווה של הריסה ובנייה.
על המשרד לגלות בקיאות ומקצועיות בתחומי דיני המקרקעין, חוקי התכנון והבנייה, תחומי הביטוח והליווי הפיננסי בפרויקטים דומים.

יכולות בין אישיות גבוהות
יש לוודא מול המשרד כי יהיה לכל אורכו של הפרויקט עורך-דין ספציפי, בכיר, שילווה את הדיירים ויהיה בזמינות גבוהה לכל שאלה או בקשה שתעלה מצד הדיירים.
על המשרד להביע נכונות לעבוד בשיתוף פעולה עם נציגות הדיירים וכלל הגורמים המלווים. כמו כן, על עורך-הדין להיות בעל ניסיון בישוב מחלוקות בקרב הדיירים – נדרשת מיומנות גבוהה בגישור ומציאת פתרונות שיהיו מוסכמים על מספר רב ככל הניתן של הדיירים וזאת על מנת למנוע מחלוקות עתידיות העלולות לגרום להאטה בקצב התקדמות הפרויקט.

ניגודי אינטרסים
לא פעם נוצרות מחלוקות בין היזם לדיירים בשל סיבות שונות הנובעות מחששות וחוסר אמון מצד דיירים מסויימים.
חשוב להבין שבפרויקטים מסוג זה מחלוקות כאלו הינן מובנות אך צריך לדעת לגשר עליהן באופן שיוביל לפתרונות ראויים ולא למאבקים חסרי סיכוי אשר רק יכשילו את סיכויי הפרויקט להצליח. על מנת לגבש “חזית אחידה” בין הדיירים, בהתנהלותם מול היזם, יש לבחור בעורך דין ניטרלי וכן שאינו בעל קשרים אישיים עם מי מהדיירים וזאת על מנת להבטיח ייצוג אובייקטיבי והוגן כלפי כלל הדיירים.

מרגישים שאתם זקוקים למידע נוסף בנושא זה?

צרו איתנו קשר

נושאים נוספים לעיונכם

עוד דרכים לתקשר איתנו:

[email protected]
רוצה רק להגיד שלום?
אנחנו נשמח לדבר איתך.

[email protected]
יש לך רעיון לפרויקט מעניין? צריך יעוץ בנושא מסוים?

אנחנו נשמח לדבר איתך.

planing@s-molcho.com
אנחנו אוהבים לדבר על אדריכלות.

אנחנו נשמח לדבר איתך.