תוכן

VIP

Q&A

ENG

צור קשר

1. מה נדרש על מנת לקדם פרויקט התחדשות עירונית בבניין שלנו?

בשלב הראשון נדרשת הסכמה עקרונית של מעל ל-80% מבעלי יחידות הדיור בבניין ובחירת נציגות דיירים לטובת התנעה של הליך תכנוני ראשוני, שבמסגרתו יבוצעו כל הבדיקות הרלוונטיות מול אגף ההנדסה בעיר וייתר הגורמים הרלוונטיים במטרה לקבוע את היתכנות הפרויקט. כמו כן, בעלי הדירות יבחרו נציגות דיירים שתהווה חוליית קשר בינם לבין ייתר הגורמים המעורים בפרויקט.

2. האם בפרויקט התחדשות עירונית ישנן עלויות אשר חלות על הדיירים?

כל עלויות הפרויקט, לרבות הליכי התכנון, הביצוע, המיסים השונים והיועצים השונים של הפרויקט ישולמו ע"י היזם. 

הדיירים לא יישאו בכל תשלום שהוא בקשר לפרויקט (כולל עלות עו"ד הדיירים ומפקח הבנייה שיבחרו ע"י הדיירים).

3. התקבל אישור עקרוני לפרויקט מצד אגף ההנדסה של העיר, מה הלאה?

עם קבלת האישור העקרוני לפרויקט Pre-Rouling - נדרש מכלל בעלי הדירות לבחור עורך דין שייצג אותם במשא ומתן העתידי לצורך חתימה על הסכם מלא להתחדשות עירונית ורק לאחר מכן יהיה ניתן יהיה לקדם באופן סטאטוטורי פורמלי את הליכי התכנון של הפרויקט.

4. מהם לוחות הזמנים של פרויקט התחדשות עירונית?

משכו של פרויקט התחדשות עירונית מושפע ממספר מרכיבים כשבראשם אופיו וגודלו של הפרויקט:

פרויקט הריסה ובנייה של מבנה בודד

במקרה זה המורכבות התכנונית ורכיב אי-הוודאות פוחתים באופן משמעותי. 

זמן תכנון הפרויקט והוצאת היתר הבנייה אורך בין שנה לשנתיים וזמן הבנייה המשוער הוא כשנתיים.

פרויקט פינוי ובינוי הכלל מספר מבנים

פרויקט מסוג זה הנו מורכב יותר, כולל מספר רב יותר של גורמים ומצריך תכנון מעמיק ונרחב יותר. זמני תכנון הפרויקט תלויים בכלים ובמעמד המשפטי של הועדה המקומית לתכנון ובניה. לרוב, תכנון פרויקט מסוג זה אורך בין שלוש לארבע שנים. תקופת הבניה מוערכת בין שנתיים וחצי לארבע שנים.

5. מה תפקידה של נציגות הדיירים?

מאחר ועורך הדין ונציגי היזם אינם יכולים לתקשר באופן יעיל מול כלל דיירי הבניינים בפרויקט, על כל בניין ישנה החובה לבחור באופן דמוקרטי וחוקי נציגות דיירים אשר נציגות הדיירים מורכבת ממספר בעלי דירות מהבניין וזו תהיה אחראית על הקשר בין הדיירים לבין עורך הדין והיזם.

נציגות הדיירים תגבש שאלות והבהרות מצד בעלי הדירות, תעביר באופן מסודר לעוך הדין ותהיה אחראית על הניהול השוטף של המשא ומתן מול הגורמים השונים תוך שהיא מתנהלת בשקיפות מירבית מול כלל דיירי הבניין.

כל פעילות נציגות הדיירים נעשית באופן התנדבותי ואין בכוחה של הנציגות לקבל החלטות בשם בעלי הדירות כל עוד רובם לא הסכימו לכך.

6. האם בעקבות הפרויקט אני צריך לשלם מס על הדירה החדשה?

ע"פ החוק להתחדשות עירונית לכל דייר מוקנה סל הטבות מס על דירה אחת בפרויקט.
ככל ודייר מחזיק בבעלות של דירה אחת בפרויקט, דירה זו תהיה פטורה באופן מוחלט ממס.
במידה ודייר מסויים מחזיק ביותר מדירה אחת ו/או בעלויות נוספות יועץ הדייר עם עורך הדין ו/או יועץ מס אשר ימליץ לו אילו פעולות עליו לבצע לצורך הפחת המס המירבית אשר מגיעה לו .

מעבר לכך יש לעיין במדריך להטבות כספיות והטבות מס של הרשות להתחדשות עירונית בקישור זה

1. מה יהיו השלכות הפרויקט על מחיר הנכס?

ככלל, פרויקט התחדשות עירונית מעלה את ערך הנכס בכ-30% עד 40% משוייו הנוכחי.
כל פרויקט מורכב משלבי התקדמות שונים אשר כל שלב מהווה תחנת בייניים בעליית ערך הנכס ולכן בעלי הדירות אשר מעוניינים למכור את הנכס עוד בטרם סיום הפרויקט צריכים לבחור את מועד המכירה על מנת למקסם את הרווח.

2. באיזו קומה וכיווני אויר אקבל בדירה החדשה שלי?

ככלל, כל דירה תמוקם לפחות בקומה אחת יותר גבוהה מהקומה בה היא ממוקמת במבנה הישן ותכנון הפרויקט יתחשב ככל שניתן על מנת לשמור על כיווני האוויר הנוכחיים של כלל הדירות. יחד עם זאת, בגלל אילוצי התכנון ייתכן ולא יתקבלו בדירות החדשות אותם כיווני האוויר כמו בדירה הישנה. בכל מקרה, מיקום הדירה בבניין החדש ייקבע ביחד עם עורך הדין והיזם במסגרת הליכי המשא ומתן על ההסכם המפורט.

3. האם קיומו של פרויקט התחדשות עירונית מונע ממני למכור את הנכס שלי?

לא.
אין מניעה למכור את הנכס בכל אחד משלבי הפרויקט ובכל מועד.
ההסכם אשר עליו תחתמו מול היזם יכלול סעיף סטנדרטי אשר יכיל התחייבות של רוכש הדירה להכנס בנעליו של בעל הדירה (המוכר) על כל התחיבויותיו בהסכם.

4. מה תהיה איכות הבנייה של הדירה החדשה?

בשנים האחרונות, וככל שעובר הזמן, סטנדרט הבנייה, התקנים ואיכויות הביצוע מתקדמות והופכות גבוהות יותר ויותר.

כל רשות דואגת להכיל ולחייב בתכניות אשר מתקיימות בגבולותיה תקנים ארציים שונים כגון, בניה ירוקה, תיקניי חניה מחמירים וכד'.

כמו כן, במערכת היחסים שבין בעלי הדירות ליזם יש לוודא כי היזם מתחייב להכיל את סטנדרט הבנייה ואיכות חומרי הגמר באופן שווה בין דירות הדיירים ובין דירות היזם המיועדות למכירה עתידית. כך מבטיחים הדיירים את איכות הביצוע של דירותיהם באופן מובהק עת שהם קושרים את עצמם באופן הדוק לאיכות הביצוע של הפרויקט כולו.

5. מה קורה במידה וישנה משכנתא שתלויה על הנכס?

במידה ועל הדירה הנוכחית יש הלוואה (משכנתא) והיא אינה צפויה להסתיים עד תחילת הבניה, תועבר המשכנתא לדירה החדשה עם סיום הפרויקט.
במהלך הפרויקט ערבות חוק המכר שמעמיד היזם משמשת כבטוחה למשכנתא שנלקחה מהבנק עבור הדירה הישנה.
בכל מקרה, במהלך הפרויקט ההתחייבות לפירעון ההלוואה לבנק (משכנתא) ימשיך כרגיל ובהתאם לתנאים אשר סוכמו טרם תחילתו של הפרויקט.

1. מי משלם עבור הייצוג של הדיירים לאורך הפרויקט?

לאחר שנציגות הבניין בחרה בשיתוף עם כלל הדיירים את משרד עורכי הדין אשר ייצג אותם מול היזם בפרויקט, יקבלו מהמשרד כתב הסכם ייצוג והתחייבות לתשלום אשר היזם יחתום עליו. בחתימה זו הוא מתחייב לשלם באופן מלא את כל התשלומים אשר יכולו בעבור כלל השירותים אשר נזקקים לצורך ייצוג הדיירים בפרויקט.

לצפייה בכתב הסכם ייצוג לדוגמא לחץ כאן.

2. מי בוחר את משרד עורכי הדין שייצג את הדיירים?

בעלי הדירות בבניין, ואך ורק אתם רשאים לבחור את המשרד שייצג אתכם לאורך הפרויקט.
כחלק מהשירות שלנו, אנחנו נדאג להסביר ולהעביר לכם את מירב הכלים והשיקולים הנדרשים לכם בכדי לדעת איך ואת מי עליכם לבחור. החלטה נכונה ונבונה בבחירת עורך הדין שלכם הינה נקודת פתיחה חשובה בתחילתו של כל פרויקט התחדשות עירונית.

4. מה הם תפקידיו העיקריים של עורך הדין המיצג?

עורך הדין יהיה אמון, בשותפות עם נציגות הדיירים, על ניהול המשא ומתן בשם הדיירים לצורך התקשרות בהסכם התחדשות עירונית.
כמו כן בין תפקידיו הנוספים; להבטיח את כלל הביטוחים, הביטחונות וערבויות לבעלי הדירות הקיימות, לערוך הסכמים עם גורמים נוספים המעורבים בפרויקט, פיקוח משפטי מטעם בעלי הדירות להבטחת טיב התכנון והרישוי כאמור בהסכם, תפקיד נאמנות, עדכון הנציגות, טיפול בנושאי רישום קנייני ועוד.
עורך הדין הנבחר ילווה את בעלי הדירות לאורך כל תקופת הפרויקט, מחתימת ההסכם ועד לאכלוס הדירות, ולכן חשוב לבחורו באופן מקצועי וענייני.

5. כיצד מתנהלים מול משרד עורכי הדין?

משרד עורכי הדין מייצג את כל הדיירים בבניין ולכן כל אחד מהדיירים רשאי לעלות שאלות ובקשות להבהרה וכמובן לקבל תשובות והסברים אשר יניחו את דעתו.

מאחר וישנם כמות גדולה של דיירים ולמען הסדר הטוב ויצירת תקשורת יעילה וממוקדת שלא תאט את קצב ההתקדמות של הפרויקט; בעלי הדירות יעשו זאת באמצעות נציגות הדיירים שאמונה על ריכוז כלל הנושאים והשאלות מצד בעלי הדירות והעברת המידע חזרה לדיירים.

3. איך בוחרים משרד עורכי דין מייצג לפרויקט?

חשיבותו של עו"ד מייצג עבור דיירים בפרויקט התחדשות עירונית הינה גבוהה מאוד ולכן יש לבחון ולבחור אותו על-פי מספר קריטריונים עיקריים:

א. ניסיון ורקורד מקצועי – חשוב שהמשרד הנבחר יהיה כזה שבאמתחתו ניסיון רב בייצוג דיירים בפרויקטים של התחדשות עירונית במתווה של הריסה ובנייה. על המשרד לגלות בקיאות ומקצועיות בתחומי דיני מקרקעין, חוקי התכנון והבנייה, תחומי הביטוח והליווי הפיננסי בפרויקטים דומים.

ב. יכולות בינאישיות גבוהות – יש לוודא מול המשרד כי יהיה לאורכו של כל הפרויקט עורך דין ספציפי, בכיר, שילווה את הדיירים ויהיה בזמינות גבוה לכל שאלה או בקשה שתעלה מצד הדיירים. על המשרד להביע נכונות לעבוד בשיתוף פעולה עם נציגות הדיירים וכלל הגורמים המלווים. כמו כן, על עורך הדין להיות בעל ניסיון בישוב מחלוקות בקרב הדיירים באמצעות גישור ומציאת פתרונות יצירתיים.

ג. ניגודי אינטרסים – לא פעם נוצרות מחלוקות בין היזם לדיירים בגלל חוסר אמון הנובע מהמחשבה שמי מהדיירים קיבל תמורות מועדפות בפרויקט על חשבון הייתר. על מנת לגבש "חזית אחידה" בין הדיירים, בהתנהלותם מול היזם, יש לבחור בעורך דין ניטרלי וכן שאינו בעל קשרים אישיים עם מי מהדיירים וזאת על מנת להבטיל ייצוג אובייקטיבי והוגן כלפי כלל הדיירים.

1. אילו נושאים מופיעים בהסכם לביצוע פרויקט התחדשות
עירונית?

להסכם הסופי לביצוע התחדשות עירונית יש מבנה קבוע והוא מכיל עפ"י רוב את אותם הנושאים עליהם יש להסכים לפני שיוצאים לדרך. בין שאר הנושאים אשר יופיעו בהסכם:
השטחים ויתר התמורות המגיעות לדיירים, מיקום הדירה החדשה וכיווני האוויר שלה, המפרט הטכני וחומרי הגמר, לוחות הזמנים ומנגנוני פיצויי מוסכמים על עיכובים והפרות ועוד מגוון נושאים הרלוונטיים לתהליך.

2. מי שותף למשא ומתן המשפטי על ההסכם להתחדשות
עירונית?

הסכם התחדשות עירונית הינו הסכם משפטי אשר מצריך ייעוץ אחראי להבנתו ולצורך חתימ עליו.
בעלי הדירות באמצעות הנציגות הנבחרת על-ידם יקיימו שיחות הבהרה והסבר מול עורך הדין המייצג אותם ומול אנשי המקצוע השונים והרלוונטיים בהתאם לצורך וזאת על-מנת להבין את השלכותיהם של כל הסעיפים בהסכם וההתחייבות של שני הצדדים בעת חתימה עליו.

4. מה הבדל בין כתב ההרשאה לתכנון ובין ההסכם הסופי
לביצוע התחדשות עירונית?

כתב ההרשאה לתכנון נחתם מול המשרד המתכנן ומסמיכו לבצע בדיקות תכנוניות ראשוניות כגון: בדיקת זכויות, תכנון ובינוי עקרוניים, אישור תמהיל ייעודי קרקע וכד' והוא אינו גורר איתו חיובים כספיים מכל צורה שהיא. כתב ההרשאה מוגבל עפ"י חוק ל-6 חודשים וכן הארכה נוספת ל-6 חודשים נוספים עפ"י התקדמות בפעולות התכנון ובלוחות הזמנים. בתקופה זו דיירי הבניין מתחייבים שלא להתקשר ולהסמיך גורם תכנוני נוסף.

ההסכם הסופי לביצוע נחתם לאחר ביצוע כלל הבדיקות מול הרשות וביצוע משא ומתן עם יזם מבצע. הסכם זה מאפשר לקדם בעירייה תכניות לביצוע הפרויקט. בניגוד לחתימה על כתב הרשאה לתכנון, במקרה של הסכם סופי לביצוע חובה על הדיירים להעזר בגורם משפטי אשר יהיה אמון על שמירת כלל הזכויות שלהם מול היזם.

5. כמה מבעלי הנכסים צריכים לחתום על ההסכם ומה דינם
של בעלי דירות סרבנים?

לפרויקט התחדשות עירונית ישנם שני שלבים עיקריים: שלב התכנון ושלב הביצוע.

לצורך קידום הליכי התכנון יש צורך בהסכמה של לפחות 80% מבעלי הזכויות במבנה ובחתימתם על ההסכם.

שלב הביצוע מחייב בישראל הסכמה של 100% מבעלי הזכויות במבנה ולצורך כך חוקקו את חוק הדייר הסרבן אשר נועד לתת לדיירים וליזם כלים משפטיים וחוקיים להתמודד מול המיעוט הסרבן.

לעיון בחוק הדייר הסרבן לחץ כאן.

3. אילו ערבויות אקבל עבור הדירה שלי?

כתנאי לפינוי הדירות הקיימות ועל מנת להבטיח את התחייבויותיה בהתאם להסכם, תפקיד החברה היוזמת

בידי בעלי הדירות מספר ערבויות כספיות;

א. ערבות חוק מכר – ערבות שמטרה להבטיח את כספם של בעלי הדירה במקרה והפרויקט יכשל. גובה הערבות יהיה בשווי הדירה העתידית ותוקפה יהיה עד למועד מסירת הדירות החדשות.

ב. ערבות מיסים – ערבות שתפקידה להבטיח את תשלומי המס שיידרשו בגין הפרויקט.

ג. ערבות שכירות – ערבות שמטרתה להבטיח את רצף התשלומים עבור דמי השכירות החודשיים עד לקבלת המפתח לדירה החדשה. הערבות מונפקת על ידי הבנק המלווה.

ד. ערבות רישום – ערבות המבטיחה את הרישום המחודש של הבית המשותף ובעלי זכויותיו בלשכת רישום המקרקעין.

למידע נוסף בנוגע לערבויות השונות הקימות בפרויקט התחדשות עירונית לחץ כאן.

1. תוספת שטח לדירה:

ככלל, שטח הדירה העתידי מתבסס על שטח הדירה הקיימת אשר בין אם ע"פ מדידה בשטח או עפ”י רישום המקרקעין ובנוסף תוספת השטח הניתנת במסגרת ההתחדשות העירונית. לדוגמא:

שטח הדירה הקיימת 87 מ”ר + 10 מ”ר תוספת = 97 מ”ר

התמורות לבעלי הדירות בפרויקטים של התחדשות עירונית היה נושא פרוץ וללא הגדרות וגבולות ברורים, דבר שהוביל לבעיות רבות אשר גרמו להרבה פרויקטים להגיע לחוסר כדאיות כלכלית ובכך להתקע ולא להתממש.

לנוכח מיעוט הפרויקטים להתחדשות עירונית בשנים האחרונות, ובתמיכתה של המדינה, רשויות מקומיות רבות החליטו להגביל את התוספת לכל יחידת דיור על מנת לאפשר מצד אחד ליזם פרויקט עם רווחיות סבירה (הקבועה גם היא בחוק) ובמקביל למנוע העמסה מיותרת ולא אחראית על התשתיות העירוניות.

בין הרשויות המקומיות אשר הגבילו את התמורה:

חולון | נתניה | ראשון לציון | הרצליה | תל אביב 

הגבלת התוספת לכל יחידת דיור בערים אלו בפרויקטים להתחדשות עירונית נקבעה במסמכי מדיניות ובתכניות עירוניות שונות הינה עד 12 מ"ר.

2. תוספת מרפסת שמש:

בהתאם לתכנון הפרויקט יתוכננו שטחי המרפסות לדירות התמורה של הדיירים.
גודל המרפסת, צורתה וכיוונה תלויים בתכנון הכולל של הבניין.בניגוד לתוספת השטח לדירה, גודל המרפסת המירבי נקבע בחוקי תכנון ובניה כשעל בסיסים בין היתר מאשרים את התכנית. גודל המרפסת המקסימלי הינו הניתן לאשר לכל דירת מגורים הינו 12 מ”ר.

3. תוספת מחסן וחניה עפ”י תקן:

הקצאת החניות בפרויקט היא ע"פ התקן הקבוע בחוק ועפ"י מדיניות הועדה המקומית. החניות והמחסנים בפרויקטים חדשים בשנים האחרונות ממוקמים בתת הקרקע.

שטחי תת הקרקע הינם מוגבלים ולכן מהווים קושי בפרויקטים רבים (משלל סיבות, כגון עומק החפירה או הגעה למי תהום). בשל כך, לא בכל הפרויקטים יש מחסנים הן לדיירים החדשים והן לישנים).

4. מה קורה אחרי שהורסים את הדירה?

לאחר אישור התכניות וקבלת היתר הבנייה יעבור הפרויקט לשלב הביצוע וזאת כמובן רק לאחר שכלל בעלי הדירות יקבלו דירות חלופיות עפ"י מה שסוכם בהסכם אשר נחתם עם היזם.

בעלי הדירה אשר גרים במתחם יועברו לדירות בקרבת הבניין הישן ובגודל דומה בהתאם למה שסוכם. 

בעלי דירות המשכירים את דירות יקבלו את שווי השכירות הקבועה בהסכם עם היזם בכל חודש ישירות לחשבון הבנק. 

בעלי דירות קשישים המעוניינים בהסדר מיוחד יוכלו לקבל חלופה נוספת בדמות דירה חלופית קבועה וזאת על מנת למנוע טרטור מיותר.

5. האם ניתן יהיה לשדרג את הדירה העתידית בנוסף לתמורות
אשר נקבעו בהסכם?

בהחלט.
בין שאר הנושאים אשר עליו מסכמים במסגרת ההסכם הסופי לביצוע עם היזם הינו יצירת מנגנון שדרוג דירות התמורה אשר נתנה כחלק מהתמורות לכלל הדיירים.