התחדשות עירונית הינה זכות השמורה לכל בניין בכל עיר בישראל.

ישנם היתרונות רבים עבור בעלי הדירות בביצוע פרויקט התחדשות עירונית בבניין:

שיפור ניכר
באיכות החיים

העלאת ערך
הנכס

שדרוג משמעותי
בגודל הדירה

יציבות וביטחון
מקריסת הבניין

חשוב לזכור כי לא כל בניין בסופו של דבר יזכה לבצע התחדשות עירונית ורק מי שינהל ויקדם את הפרויקט באופן מסודר ומקצועי מול כל הגורמים החשובים ביותר יהנה מכל ההיתרונות הרבים.

אז מה הכי חשוב? ואיך יודעים על מה לשים את הדגש מול כל גורם? ערכנו עבורכם רשימה מסודרת בכדי שיהיה לכם קל יותר ועל-מנת שלא תשכחו דבר:

בעלי הדירות:

1.

יצירת קשר
עם כל בעלי
הדירות בבניין

כל פעולה תכנונית
בבניין מחייבת עירוב
של כלל בעלי הדירות
למנוע “הפתעות” בדרך
ולצורך הצלחת הפרויקט.

2.

51% הסכמת דיירים
עקרונית

מדינת ישראל מקדמת חקיקתית תנאים מקלים לצורך קידום פרויקטים להתחדשות עירונית בערים השונות בארץ.

3.

גיבוש ומינוי
נציגות דיירים
מייצגת וטובה

פרויקט טוב מתחיל
בניהול נכון של המידע
הרב המתקבל ואשר על
בסיסו בעלי הדירות
יקבלו החלטות.

4.

יצירת מנגנון
העברת מידע
לשקיפות

יש לוודא כי לאורך כל
התהליך כל בעלי הדירות
מקבלים באופן מסודר
עדכונים על התקדמות
הפרויקט.

5.

שיתוף פעולה
קבוצתי למען
מטרה אחת

בעלי הדירות בבניין
צריכים להבין כי ישנה
ביניהם זהות אינטרסים
ברורה ורק שיתוף פעולה
יאפשר קידום פרויקט.

6.

סדר וארגון
בכל שלבי
התהליך

בשל כמות המידע
בפרויקטי התחדשות
עירונית – יש להקפיד על
ארגון המידע המתקבל
אשר יקל על ניהולו.

בעלי הדירות:

1.

יצירת קשר עם כל בעלי הדירות בבניין

כל פעולה תכנונית בבניין מחייבת עירוב של כלל בעלי הדירות למנוע “הפתעות” בדרך ולצורך הצלחת הפרויקט.

2.

51% הסכמת דיירים עקרונית

מדינת ישראל מקדמת חקיקתית תנאים מקלים לצורך קידום פרויקטים להתחדשות עירונית בערים השונות בארץ.

3.

גיבוש ומינוי נציגות דיירים מייצגת וטובה

פרויקט טוב מתחיל בניהול נכון של המידע הרב המתקבל ואשר על בסיסו בעלי הדירות יקבלו החלטות.

4.

יצירת מנגנון העברת מידע לשקיפות

יש לוודא כי לאורך כל התהליך כל בעלי הדירות מקבלים באופן מסודר עדכונים על התקדמות הפרויקט.

5.

שיתוף פעולה קבוצתי למען מטרה אחת

בעלי הדירות בבניין צריכים להבין כי ישנה ביניהם זהות אינטרסים ברורה ורק שיתוף פעולה יאפשר קידום פרויקט.

6.

סדר וארגון בכל שלבי התהליך

בשל כמות המידע בפרויקטי התחדשות עירונית – יש להקפיד על ארגון המידע המתקבל אשר יקל על ניהולו.

הרשות המקומית:

1.

היכרות עם כל התכניות הקובעות בעיר

בכל רשות מקומית ישנן תכניות רבות המגדירות את “כללי המשחק” ואת המגבלות התכנוניות אשר נקבעו מראש.

2.

מהי המדיניות התכנונית הרלוונטית?

מדיניות תכנונית מתווה את הדרך הייחודית של כל עיר לצורך קידום תכניות בשטחה המוניציפלי.

3.

אישור עקרוני לקידומו של הפרויקט

בתחילת הדרך התכנונית חשוב מאוד לקבל את אישורה העקרוני של הרשות למתווה הכללי המוצע של הפרויקט.

4.

ביסוס מערכת יחסי עבודה ותכנון תקינים

מחלקות התכנון והרישוי ברשויות הן השותפים שלכם לפרויקט! ללא תמיכתם לא יהיה ניתן לקדם הפרויקט.

5.

תמיכתה של וועדת התכנון בפרויקט

וועדת התכנון היא זו אשר תקבע האם הרשות תומכת בהמשך קידומו וביצועו של הפרויקט ובאיזה אופן.

6.

ארגון ותיעוד שלבי קידום הפרויקט

החלטות תכנוניות תוך כדי התהליך יכולות להתעדכן ולהשתנות בהתאם לשיח התכנוני ולהיות ערים לשינויים.

הרשות המקומית:

1.

היכרות עם כל התכניות הקובעות בעיר

בכל רשות מקומית ישנן תכניות רבות המגדירות את “כללי המשחק” ואת המגבלות התכנוניות אשר נקבעו מראש.

2.

מהי המדיניות התכנונית הרלוונטית?

מדיניות תכנונית מתווה את הדרך הייחודית של כל עיר לצורך קידום תכניות בשטחה המוניציפלי.

3.

אישור עקרוני לקידומו של הפרויקט

בתחילת הדרך התכנונית חשוב מאוד לקבל את אישורה העקרוני של הרשות למתווה הכללי המוצע של הפרויקט.

4.

ביסוס מערכת יחסי עבודה ותכנון תקינים

מחלקות התכנון והרישוי ברשויות הן השותפים שלכם לפרויקט! ללא תמיכתם לא יהיה ניתן לקדם הפרויקט.

5.

תמיכתה של וועדת התכנון בפרויקט

וועדת התכנון היא זו אשר תקבע האם הרשות תומכת בהמשך קידומו וביצועו של הפרויקט ובאיזה אופן.

6.

ארגון ותיעוד שלבי קידום הפרויקט

החלטות תכנוניות תוך כדי התהליך יכולות להתעדכן ולהשתנות בהתאם לשיח התכנוני ולהיות ערים לשינויים.

החברה היזמית:

1.

פרוטפוליו פרויקטים ונסיון מוכח

נסיון רב בקידום וביצוע פרויקטים יעלה את רמת הביטחון אותו בעלי הדירות צריכים לצורך הסכמתם.

2.

חוסן פיננסי עקבי ויצי


חוסנו הפיננסי של היזם קשור קשר הדוק לחוסנו של הפרויקט ומאפשר לבעלי הדירות ראש שקט.

3.

וותק בתחום ההתחדשות העירונית

לא כל ניסיון בנדל”ן מצביע על נסיון בפרויקטי התחדשות עירונית אשר מחייבים ידע ומומחיות שונים.

4.

תקשורת טובה בין נציגי היזם והדיירים

כמו בכל מערכת יחסים, גם בהתקשרות עם יזם לביצוע פרויקט חובה שתתקיים תקשורת טובה בין הצדדים.

5.

היכרות טובה של היזם עם העיר

בכדי לקדם את הפרויקט באופן יעיל ואחראי היזם חייב להכיר את מדניות התכנון בעיר בה הוא פועל.

6.

מחלקת תכנון פנימית ומקצועית

ככל ויהיו ליזם אנשי מקצוע בתחום התכנון כך יכולות הקידום שלו את הפרויקט יהיו גדולים ורחבים יותר.

החברה היזמית:

1.

פרוטפוליו פרויקטים ונסיון מוכח

נסיון רב בקידום וביצוע פרויקטים יעלה את רמת הביטחון אותו בעלי הדירות צריכים לצורך הסכמתם.

2.

חוסן פיננסי עקבי ויצי

 

חוסנו הפיננסי של היזם קשור קשר הדוק לחוסנו של הפרויקט ומאפשר לבעלי הדירות ראש שקט.

3.

וותק בתחום ההתחדשות העירונית

לא כל ניסיון בנדל”ן מצביע על נסיון בפרויקטי התחדשות עירונית אשר מחייבים ידע ומומחיות שונים.

4.

תקשורת טובה בין נציגי היזם והדיירים

כמו בכל מערכת יחסים, גם בהתקשרות עם יזם לביצוע פרויקט חובה שתתקיים תקשורת טובה בין הצדדים.

5.

היכרות טובה של היזם עם העיר

בכדי לקדם את הפרויקט באופן יעיל ואחראי היזם חייב להכיר את מדניות התכנון בעיר בה הוא פועל.

6.

מחלקת תכנון פנימית ומקצועית

ככל ויהיו ליזם אנשי מקצוע בתחום התכנון כך יכולות הקידום שלו את הפרויקט יהיו גדולים ורחבים יותר.

עורך הדין-המייצג:

1.

סקר שוק מעמיק בין עו”ד שונים

לפני שבוחרים את עורך הדין אשר ייצג אתכם בפרויקט יש לפגוש ולבחון מס’ משרדים עו”ד שונים.

2.

ללא היכרות אישית עם דיירים

אין למנות עו”ד מייצג אשר לו היכרות אישית, חברית עם אחד או יותר מבעלי הדירות על-מנת להמנע מחוסר אמון.

3.

ניסיון מוכח בהתחדשות עירונית

ליווי וייצוג בעלי דירות בפרויקט התחדשות עירונית מחייב היכרות מעמיקה בתחום ולא בנדל”ן באופן כללי.

4.

ייצוג של דיירים בלבד ולא של יזמים

לבעלי דירות וליזם ישנו אינטרס משותף – פרויקט מוצלח וריווחי אך את המשא ומתן יעשה עו”ד המייצג רק בעלי דירות.

5.

המלצות
מבעלי דירות אחרים

חובתם של בעלי הדירות לקבל לפני ההחלטה הסופית המלצות מבעלי דירות בפרויקטים אחרים.

6.

טיפול אישי
צמוד של
העו”ד הנבחר

חשוב שאת הטיפול בפועל יבצע העו”ד אותו בחרתם ולא עורך-דין אחר מהמשרד – יחס אישי זה שם המשחק.

עורך הדין-המייצג:

1.

סקר שוק מעמיק בין עו”ד שונים

לפני שבוחרים את עורך הדין אשר ייצג אתכם בפרויקט יש לפגוש ולבחון מס’ משרדים עו”ד שונים.

2.

ללא היכרות אישית עם דיירים

אין למנות עו”ד מייצג אשר לו היכרות אישית, חברית עם אחד או יותר מבעלי הדירות על-מנת להמנע מחוסר אמון.

3.

ניסיון מוכח בהתחדשות עירונית

ליווי וייצוג בעלי דירות בפרויקט התחדשות עירונית מחייב היכרות מעמיקה בתחום ולא בנדל”ן באופן כללי.

4.

ייצוג של דיירים בלבד ולא של יזמים

לבעלי דירות וליזם ישנו אינטרס משותף – פרויקט מוצלח וריווחי אך את המשא ומתן יעשה עו”ד המייצג רק בעלי דירות.

5.

המלצות מבעלי דירות אחרים

חובתם של בעלי הדירות לקבל לפני ההחלטה הסופית המלצות מבעלי דירות בפרויקטים אחרים.

6.

טיפול אישי צמוד של העו”ד הנבחר

חשוב שאת הטיפול בפועל יבצע העו”ד אותו בחרתם ולא עורך-דין אחר מהמשרד – יחס אישי זה שם המשחק.

רוצים לבדוק האם גם הבניין שלכם מתאים להתחדשות עירונית?

השאירו פרטים ונציג שלנו יפנה אליכם:

אישור דיוור(חובה)
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden

משרדי הנהלה

מתחם בלומפילד

אנחנו מזמינים אתכם לבקר אותנו און-ליין:

שיווק ומכירות פורטוגל:

www.REALMARKET.com

מימון והשקעות​:

שירותים ייעודיים: