תוכן

VIP

Q&A

ENG

צור קשר

תוכן

VIP

שאלות
נפוצות
Q&A

ENG

Contect Us
צור קשר

גליון #18
וועדות תכנון בישראל.

כולכם מכירים בוודאי את תמ"א 38 אך האם שאלתם את עצמכם מהי תמ"א 1?
מנגנון התכנון בישראל מורכב מלא מעט וועדות תכנון שונות האחראיות על תחומים שונים אשר לעיתים מקבילות ולעיתים מתממשקות אחת עם השניה. מי אחראית על מה? מדוע יש צורך בכל כך הרבה וועדות?

תחשבו רגע על שנת 1948. מדינה חדשה נוסדה. באחריותה, בין היתר, להתוות מדיניות תכנונית אשר תחל בבניית הארץ על כל המשתמע מכך. תוסיפו לכך את גליי העליה הרבים שהיו נחלת המדינה בראשית דרכה וקיבלתם את הצורך הברור לקיים סדר תכנוני הגיוני, היררכי אשר יאפשר מצד אחד לשלוט על “שדה תכנוני” רכב ומצד שני לשלוט בחברה בראשית התפתחותה. עכשיו תקפצו 70 שנה קדימה ותוסיפו מנגנוני בקרה, יישום פידבקים המגיעים מהשטח ושמירה על הפער הדק שבין זכותו של הפרט וחובתו של הכלל.

חוק התכנון והבנייה קובע מסגרת קבלת החלטות והתווית מדיניות תכנונית באופן היררכי תוך שהוא בוחר להחריג מן הכלל נושאים מסויימים אשר צריכים לקבל התייחסות תכנונית מיוחדת.

המועצה הארצית לתכנון ובנייה:
תפקידיה בין היתר לייעץ
לממשלה בכל הנוגע ליישום
חוק התכנון והבנייה, ליזום
תכניות מתאר ארציות (כגון
תמ"א 38), לקדם תכניות מתאר
מחוזיות וכד’.
המועצה כוללת 32 נציגים;
נציג שר הפנים, 11 נציגי חברי
ממשלה, 10 ראשי רשויות
מקומיות ו-10 נציגים נוספים
(נציגי ציבור/ יועצים מקצועיים
ואחרים).

6 ועדות תכנון ובנייה מחוזיות:
הועדה המחוזית מכינה ומגישה למועצה הארצית תכניות מתאר מחוזיות, מעירה את הערותיה על תכניות מתאר ארציות ודנה
בתכניות מתאר מקומיות.

131 ועדות תכנון ובנייה מקומיות:
חברי הועדה המקומית הינם נבחרי ציבור ברמה המקומית. הועדה אחראית לקדם ולאשר תכניות מתאר מקומיות ותכניות בניין עיר (תב"ע).

למועצה הארצית ישנן מספר ועדות משנה המיועדות לתחומי תכנון שונים;

 

 

ועדות המשנה לעררים –
על כל החלטה תכנונית המתקבלת ישנה הזכות להגיש ערר וזאת על-מנת לשמור על מנגנון תכנון וקבלת החלטות ראוי, חוקי ושיוויוני. ישנן 4 ועדות ערר שונות בהתאם לסוג הערר ולפי מוסד התכנון עליו מוגש הערר.

ועדת משנה לבנייה ולתקנות –
הוועדה מוסמכת ליזום, לערוך, לדון ולהמליץ בפני המועצה הארצית על התקנת תכניות ותקנות העוסקות בתחום הבנייה.

ועדת משנה להקלות מתשתיות תחבורה –
בעבור תכניות מתאר מרחביות, מחוזיות ומקומיות המליצה המועצה הארצית להקמת הוועדה אשר תקבל את הסמכות לדון ולהמליץ על הקלות בנוגע לאישורים, ככל שנדרשים, מהוועדה הארצית בכל הנוגע לתשתיות התחבורה.

ועדת משנה לאישור תכניות עבודה למשק הגז –
בסמכות הוועדה לדון ולקדם תכניות עבודה ורישוי לצרכי רשת חלוקה וטיפול של משק הגז במדינה.

ועדת משנה למתחמי רעש מטוסים – מר”מ –
נועדה לצורך הכנת תכנית והתקנת תקנים בדבר אזורים החשופים לרעש מטוסים, אכיפה, אישורים ומתן הקלות.

ועדת משנה לקידום תכניות –
תכניות אשר הועדה המחוזית לא עמדה בלוחות הזמנים ובכך נכשלה בקידומן, יוכלו מקדמי התכנית להגישה למועצה הארצית להמשך קידומה.

כאמור, מלבד המועצה הארצית והועדות המחוזיות והמקומיות ישנן ועדות תכנון נוספות הדנות בנושאים ייחודיים במרחב התכנון בישראל;

ותמ"ל – הוועדה הארצית לתכנון ובנייה של מתחמים מועדפים לדיור.
ולחו"ף – הוועדה לשמירה על הסביבה החופית.
ולקחש"פ – הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים.
ות"ל – הוועדה לתשתיות לאומיות.

מרגישים שאתם זקוקים למידע נוסף בנושא זה?

צרו איתנו קשר

נושאים נוספים לעיונכם

עוד דרכים לתקשר איתנו:

[email protected]
רוצה רק להגיד שלום?
אנחנו נשמח לדבר איתך.

[email protected]
יש לך רעיון לפרויקט מעניין? צריך יעוץ בנושא מסוים?

אנחנו נשמח לדבר איתך.

planing@s-molcho.com
אנחנו אוהבים לדבר על אדריכלות.

אנחנו נשמח לדבר איתך.